Hopp til innhald

ELE118 Grunnleggende Nettverksteknikk

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Emnet tar for seg temaer knyttet til oppbygging av datanettverk, virkemåten til datanettverk og oppkobling av datanettverk til Internett.

Innhold

 • Rutere: Oppbygging, oppkobling, subnetting, konfigurering av rutere, bruk av rutingprotokoller i nettverk
 • Switching: Oppbygging, oppkobling, konfigurering av L2 switcher, bruk av switcher i nettverk, trådløse nettverk
 • WAN teknologier
 • Nettverkssikkerhet
 • Introduksjon til IPv6 teknologier

Læringsutbytte

 • Kandidaten har grunnleggende kunnskaper om metoder og teknologier som benyttes til å utvikle, bruke og vedlikeholde datanettverk.

 • Kandidaten behersker bruk av rutere, svitsjer og relevante teknologier til å kunne implementere små datanettverk.
 • Kandidaten behersker grunnleggende planleggings-, implementasjons og feilsøkingsmetodikk (relatert til arbeid med nettverk), bruk av relevante maskin- og programvare for å kunne arbeide strukturert og målrettet.
 • Kandidaten kan arbeide både selvstendig og sammen med andre i ingeniørfaglige prosjekter.

 • Kandidaten har kompetanse til å utvikle, bruke og vedlikeholde små datanettverk.
 • Kandidaten kan formidle nettverksfaglig informasjon knyttet til teorier, problemstillinger og løsninger.

Anbefalte forkunnskaper

Innføringsemne for kommunikasjonslinje.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger. Laboratoriearbeid.

Obligatorisk læringsaktivitet

9 laboratorieøvinger og 9 kapitteltester må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer. Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Vil bli opplyst i forkant av eksamen via studiestøttesystemet.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • TOE004 - Grunnleggende kommunikasjonsteknologi - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • TOE023 - Trådløs teknologi - Reduksjon: 10 studiepoeng