Hopp til innhald

ELE119 Kraftelektronikk

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Emnet tar for seg grunnleggende emner innen krafteletronikk, omforming og styring av elektrisk effekt ved bruk av halvlederteknologi.

innhold

 • Likeretting, vekselretting.
 • Nettførte omformere.
 • Krafthalvledere.
 • Lastførte og selvførte omformere.
 • Kraftforsyninger.
 • Industrielle anvendelser.
 • Elektriske motordrifter.
 • Dynamiske simuleringer.
 • Beregnings-, simulerings-, analyseverktøy blir benyttet.
 • Praktisk laboratoriearbeid er sentralt i kurset.

Læringsutbytte

 • Kandidaten har kunnskap om ulike omformere som likerettere og frekvensomformere og annen kraftelektronikk som benyttes i industrien,
 • Kandidaten har grunnleggende kunnskap om elektrisk motordrifter med uten bruk av frekvensomformere,

 • Kandidaten kan redegjøre for hva som kjennetegner et kraftelektronisk system og et vidt spekter av bruksområder for kraftelektronikk
 • Kandidaten kan beskrive og analysere grunnleggende topologier av omformere og ha forståelse for nettilbakevirking fra kraftelektroniske systemer
 • Kandidaten kan forstå og analysere harmoniske komponenter og enkle filtre
 • Kandidaten har grunnleggende forståelse for elektriske motordrifter, og kan gjøre enkle designbetraktninger for kraftelektroniske systemer
 • Kandidaten kan arbeide både selvstendig og sammen med andre i ingeniørfaglige prosjekter.

 • Kandidaten kan formidle elektrofaglig informasjon knyttet til teorier, problemstillinger og løsninger.

Anbefalte forkunnskaper

1. og 2. studieår

Obligatorisk læringsaktivitet

6 øvingsoppgaver, 2 laboratorieoppgaver. Obligatorisk fremmøte på laboratorieøvingene.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer. Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Håndskrevne notater. Alle typer kalkulator.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • ELE119D - Kraftelektronikk - Reduksjon: 10 studiepoeng