Hopp til innhald

FOR017 Matematikk

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

 • Aritmetikk og algebra
 • Mengdelære, likninger og ulikheter
 • Trigonometri og vinkelmål
 • Geometri
 • Linjære-, potens-, eksponensial-, logaritmiske- og trigonometriske funksjoner
 • Kontinuitet og grenseverdier
 • Derivasjon
 • Integrasjon og differensialligninger
 • Kombinatorikk og sannsynlighetsregning
 • Vektorer
 • Tallfølger og rekker

Krav til forkunnskaper

Kurset krever forkunnskaper i matematikk tilsvarende 1P/2P eller 1T/2T fra videregående skole.

Obligatorisk læringsaktivitet

To obligatoriske innleveringer hvert semester, samt prøveeksamen i vårsemesteret.

Alle fire innleveringer samt prøveeksamen må være godkjent for å få tatt eksamen.

Vurderingsform

Karakteren på eksamen teller 100 % av karakteren i faget.

Bokstavkarakterer A-F, der A er beste karakter og F er ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

 • Kalkulator (godkjent for videregående skoler)
 • Formelsamling (godkjent for videregående skoler)

Mer om hjelpemidler