Hopp til innhald

FY400 Innføring i fysikk

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhald og oppbygging


Bevegelse i rette og krumma baner med konstant akselerasjon i ein og to dimensjonar. Krefter, Newtons lovar. Energi og arbeid. Bevaring av energi og overgangar mellom energiformer. Potensiell energi og konservative krefter. Kollisjon, bevegelsesmengde, tyngdepunkt, likevekt og sirkelbevegelse. Dreiemoment. Spenning, tøyning.


Svingingar, resonans, interferens, ståande bølgjer. Lydbølgjer. Bryting og refleksjon av bølgjer.


Oppdrift, tettleik, strøyming. Diffusjon, adveksjon, konveksjon.


Termodynamikkens lovar. Ideelle gassar. Termisk volumendring. Molekylærbevegelse. Arbeid og indre energi. Entropi

Læringsutbytte

 • grunnleggjande lovane og bevaringssatsane i mekanikken
 • bølgjer typer og interaksjon med kvarandre
 • grunnleggjande kjennskap til elektrisitet og radioaktivitet
 • fluidmekaniske lovane
 • termodynamikkens lovar

 • kunne rekne på bevegelsen til ein eller fleire punktmassar: med konstant akselerasjon, i sirkelbane og ved kollisjon
 • kunne rekne på bølgjer i overgangen mellom ulike medium
 • kunne bruke dei enklaste fluidmekaniske lovane til å rekne på massetransport
 • kunne rekne på problemstillingar som varmeoverføring og volumendring
 • kunne rekne på problemstillingar med enkel serie og parallell krets og radioaktiv stråling

 • ha grunnleggjande kompetanse om beskrivelse og berekning av fysiske systemer med hensyn til gjeldende lover

Krav til forkunnskapar

Generell studiekompetanse.

Undervisnings- og læringsformer

Førelesingar, rekneøvingar.

Vurderingsform

SK Skriftleg eksamen, 4 timar
Bokstavkarakter.

Hjelpemiddel ved eksamen

Formelsamling. Kalkulator

Meir om hjelpemiddel