Hopp til innhald

MAS118 Tilvirkning og automatisering

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Studentene skal få oversikt over de viktigste bearbeidingsmetodene innen maskinindustrien, kunnskaper om hvordan bearbeidingsprosesser påvirker materialegenskapene og kunnskaper om hvordan ulike bearbeidingsmetoder påvirker design av produkter. Planlegge og organisere bruk av automater, roboter og generell automatisering.

 • Tilvirkning
  • Støping
  • Plastisk forming
  • Sammenføyning
  • Pulvermetallisk
  • Oppdelende
  • Sponfraskillende bearbeiding
 • Automatisering
  • Automater
  • Produksjonsplanlegging
  • Roboter
  • P&ID
  • Ulike styringsmetoder
 • Sensorer

Læringsutbytte

Ved fullført emne MAS118 Tilvirkning og automatisering skal kandidaten ha følgende kvalifikasjoner:

 • faglig grunnlag til å vurdere bruk av de viktigste bearbeidingsmetodene innen maskinindustrien. støpe metoder, plastisk forming, sammenføyning og sponfraskillende bearbeiding.
 • kunnskap om hvordan bearbeidingsprosesser påvirker materialegenskapene.
 • kunnskaper om hvordan ulike bearbeidingsmetoder påvirker design av produkter.
 • kunnskap om verkstedteknisk automatisering.
 • kunnskap om produksjonsteknologi som anvendes vareproduksjon.

 • Skal kunne velge hvilken tilvirkningsmetode som skal brukes.
 • Skal kunne anvende kjent teknologi i automatisering av vareproduksjon.
 • Skal kunne utføre enkle tilvirkningsoppgaver.

 • Skal kunne identifisere hvilken produksjonsmetode som er brukt ved framstilling av maskinelementer.
 • Skal ved hjelp av P&ID kunne forklare anvendt teknologi for automatiserte anlegg.

Anbefalte forkunnskaper

Bestått emnet MAS113 Materiallære.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, student presentasjoner og laborasjoner i tilvirkningsmetoder.

Obligatorisk læringsaktivitet

Det gjennomføres 6 labøvelser som alle må være godkjente. I tillegg må 8 av 10 øvinger være levert innen tidsfristen og godkjent.

Godkjente obligatoriske innleveringer er gyldige i 2 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.