Hopp til innhald

MAS134 Elektrisk energiteknikk

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Emnet inneholder temaer innen oppbygning, virkemåte og egenskaper til utstyr og metoder som brukes innen produksjon, overføring og distribusjon av elektrisk energi.

 

Innhold

 • Vannkraftanlegg
 • Generator- og transformatorsystemer
 • Høyspente overføringssystem
 • Innføring i industrielle elektriske anlegg og motordrifter

Læringsutbytte

 • Kandidaten har kunnskap om oppbygning og drift av produksjon, overføring og distribusjonssystemer.
 • Kandidaten har grunnleggende kunnskap om elektriske maskiners plass og betydning i elektrisitetsforsyning og industri.

 • Kandidaten har kompetanse innen elektriske produksjon, overføring og distribusjonssystemer og behersker aktuelle metoder og verktøy.
 • Kandidaten kan arbeide både selvstendig og sammen med andre i ingeniørfaglige prosjekter.

 • Kandidaten kan formidle informasjon om elektriske energisystemer knyttet til teorier, problemstillinger og løsninger skriftlig på norsk.
 • Kandidaten har et bevisst forhold til egne kunnskaper og ferdigheter og respekt for andre fagområder og fagpersoner.
 • Kandidaten har et bevisst forhold til sikkerhet ved arbeid med elektriske energisystemer.
 • Kandidaten kan dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.

Anbefalte forkunnskaper

Fullført 1. klasse energiteknologi.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger. Regneøvelser.

Obligatorisk læringsaktivitet

5 obligatoriske øvinger som må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske øvinger gyldige i 2 påfølgende semestre

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Kalkulator. Eventuell bruk av PC vil bli kunngjort i forkant av eksamen.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • TOM153 - Elektrisk energiteknikk - Reduksjon: 10 studiepoeng