Hopp til innhald

ELE136 Industriell instrumentering med PLS programmering

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler de vanligste komponentene og målingene som inngår i prosessovervåkning og styring, samt oppbygning, programmering og bruk av programmerbare logiske styringer (PLSer) for bruk i industrielle anlegg.

Innhold

 • Introduksjon til hvordan målesystemer i industrielle prosesser er satt sammen, inkludert prosesskontroll og datainnsamling
 • P&ID (Piping and Instrumentation Diagram) med sammenheng mellom måling og prosessutstyr som pumper og ventiler
 • Gjennomgang av vanlige prosesser og tilhørende målinger og måleinstrumenter, inkludert trykk, temperatur, strømning, nivå og komposisjon
 • Eksplosjonssikkerhet og pålitelighet
 • Programmeringsspråk basert på IEC 61131-3
 • Signaltyper, signalgivere og aktuatorer
 • Digitale- og analoge styringer
 • Sekvensielle styringer

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten har oversikt over industriell styring og overvåking, samt programmeringsstrategier for PLSer.

Ferdigheter

 • Kandidaten er i stand til å bidra i utvelgelsen av instrumenteringsløsninger for en industriell prosess
 • Kandidaten er i stand til å programmere PLSer

Generell kompetanse

Kandidaten er i stand til å delta i planlegging, igangsetting og drift av et instrumenteringssystem i industrien.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Det forutsettes kunnskaper tilsvarende

 • ELE100 Elektrofag 1
 • ELE101 Elektrofag 2
 • ELE102 Datateknikk og mikrokontrollere

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og praktiske oppgaver.

Obligatorisk læringsaktivitet

Fire laboratorieøvinger, hvorav tre må godkjennes. Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 5 timer. Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

PC som ikke er tilkoblet nettverk, alle skrevne og trykte hjelpemidler, samt valgfri kalkulator.

Mer om hjelpemidler