Hopp til innhald

MASIKT-TEK01 Teknologisk profilemne 1

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhald og oppbygging

Innhaldet er retta mot utvikling av læringsressursar, IKT-støtta læringsmiljø og interaktive læringsobjekt, der utviklingsverktøy på ulike nivå vert brukt. Det vert lagt vekt på å dra linjer frå enkle språk og utviklingsverktøy, til meir generelle og overordna prinsipp for denne typen verktøy. Design av grafiske grensesnitt og kommunikasjon er også sentrale emne.

Læringsutbytte

Studenten skal:

- Kunnskap: Ha oversikt over utviklingsverktøy på ulike nivå, frå enkle programmeringsspråk retta mot barn, til meir avanserte og generelle prinsipp for utvikling av læringsobjekt. Studenten skal også kjenne til metodar for design av interaktive læringsobjekt.

 

- Ferdigheitar: Kunne bruke både spesielle og meir generelle utviklingsverktøy til utforming av interaktive læringsobjekt. Studenten skal også kunne reflektere og grunngje val av design på læringsobjekt og IKT støtta læringsmiljø.

 

- Generell kompetanse: Kunne designe og utvikle enkle læringsobjekt, samt vurdere, reflektere og bidra i utviklingsprosjekt med utvikling, design og interaksjon.

Krav til forkunnskapar

- Ingen

Tilrådde forkunnskapar

- MASIKT-DIG

Undervisnings- og læringsformer

Arbeidet inneberer nettmøte, samlingar, rettleiing, arbeid med nettbaserte ressursar, arbeid med ulike utviklingsverktøy og arbeid med mappeelement.

Obligatorisk læringsaktivitet

Møte på samlingar. Nærare presisert i semesterplan.

Vurderingsform

Mappevurdering

Hjelpemiddel ved eksamen

Alle skrivne og trykte hjelpemiddel tillatt

Meir om hjelpemiddel