Hopp til innhald

ELE114 Elektriske maskiner

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Emnet inneholder temaer innen oppbygning, virkemåte og egenskaper til statiske- og roterende elektriske maskiner.

Innhold

 • Transformatorer
 • Synkronmaskiner. Generator- og motordrift. Permanentmagnetiserte maskiner
 • Asynkronmaskiner
 • Dobbeltmatede asynkronmaskiner
 • Reluktansmaskiner
 • DC-maskiner
 • Innføring i omformerteknologi med fokus på AC og DC elektriske motordrifter
 • Praktisk laboratoriearbeid

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Kandidaten har kunnskap om oppbygning og drift av elektriske maskiner.
 • Kandidaten har grunnleggende kunnskap om elektriske maskiners plass og betydning i elektrisitetsforsyning og industri.

Ferdigheter

 • Kandidaten har kompetanse innen elektriske maskiner og kan delta i laboratoriearbeid og behersker aktuelle metoder og verktøy.
 • Kandidaten kan arbeide både selvstendig og sammen med andre i ingeniørfaglige prosjekter.
 • Kandidaten behersker grunnleggende målemetoder og feilsøkingsmetodikk, bruk av relevante instrumenter og programvare for å kunne arbeide strukturert og målrettet.

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan formidle informasjon om elektriske maskiner knyttet til teorier, problemstillinger og løsninger skriftlig på norsk.
 • Kandidaten har et bevisst forhold til egne kunnskaper og ferdigheter og respekt for andre fagområder og fagpersoner.
 • Kandidaten har et bevisst forhold til sikkerhet  ved arbeid med elektriske maskiner.
 • Kandidaten kan dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Fullført 1. klasse elkraftteknikk

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger. Laboratoriearbeid. Regneøvelser.

Obligatorisk læringsaktivitet

4 obligatoriske regneøvinger må være godkjent for å gå opp til eksamen. 3 obligatoriske laboratorieøvelser må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer. Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Bruk av PC/MAC uten internett-tilkopling er tillatt på eksamen.  Kalkulator, notater og lærebøker er også tillatt.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • TOE151 - Elektriske maskiner - Reduksjon: 10 studiepoeng