Hopp til innhald

ELE105 Industrielle styresystemer

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler oppbygning, programmering og bruk av programmerbare logiske styringer for bruk i industrielle anlegg.

Innhold

 • Programmeringsspråk basert på internasjonal Standard IEC 61131-3
 • Signaltyper, signalgivere og aktuatorer
 • Digitale- og analoge styringer
 • Sekvensielle styringer
 • Buss systemer
 • Menneske/maskin kommunikasjon

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Kandidaten har kunnskap om analoge og digitale kretser og systemer.
 • Kandidaten har kunnskap i generell programmering.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan arbeide i relevante elektrolaboratorier og behersker aktuelle metoder og verktøy.
 • Kandidaten er bevisst konsekvenser av teknologiske produkter og løsninger og evner å se disse både i et lokalt og globalt livsløpsperspektiv

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan formidle informasjon knyttet til teorier, problemstillinger og løsninger innen fagfelt elektroniske styringer.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

ELE100 Grunnleggende elektrofag 1

ELE102 Datateknikk og mikrokontrollere

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger. Praktiske oppgaver alene og i grupper. Forelesninger. Laboratorieoppgaver.

Obligatorisk læringsaktivitet

5 laboratorieoppgaver, hvorav 4 må være godkjent.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 5 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Skriftlig/praktisk eksamen vil bli avholdt på digitalt eksamenssystem. Studentene må medbringe egen PC/MAC. Programvaren som er nødvendig for å gjennomføre eksamenen må være installert og testet før eksamensdagen.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

PC og valgfri kalkulator

Mer om hjelpemidler