Hopp til innhald

GE407 Anvendt geofysikk

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhald og oppbygging

Emnet gir ei innføring i sentrale geofysiske emnar: 

 • Geoelektriske metodar
 • Elektromagnetiske metodar (spesielt fokus på georadar)
 • Anvendt seismologi
 • Refraksjonsseismiske undersøkelser
 • Refleksjonsseismiske undersøkelser
 • Magnetiske metodar
 • Gravimetriske metodar
 • Praktisk utførsel av geofysisk feltarbeid med geoelektriske metodar, georadar og refraksjonsseismikk

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Kjenna til og forstå prinsippa for dei mest brukte geofysiske målemetodane som brukes i geologisk kartlegging.

 

Ferdigheiter

 • Gjera tolkingar av geofysiske data samla inn med gravimetriske, magnetiske, refleksjonsseismiske, refraksjonsseismiske, geoelektriske og elektromagnetiske metodar.
 • Bestemma kva type geofysisk målemetode som er tenleg å bruka i ulike geologiske formasjonar og problemstillingar.
 • Planere et geofysisk feltarbeid og samla inn georadar-, 2D resistivitets- og refraksjonsseismiske-målingar.
 • Prosessere, tolke og presentere georadar-, geoelektriske- og seismiske-målingar.

 

Generell kompetanse

 • Oppnå god innsikt i dei mest brukte geofysiske målemetodane.
 • Kunne planere og utføre geofysisk feltarbeid og gjennomføre påfølgande prosessering, tolking og presentasjon av målingar og resultantane av det geofysiske feltarbeid.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Emnet byggjer på:

GE-406:         Geologi Grunnkurs

MA-414:         Matematikk naturfag

FY-400:          Fysikk

Undervisnings- og læringsformer

 • Forelesingar
 • Praktiske øvingar med 6 obligatoriske oppgåver
 • Obligatorisk feltarbeid og rapport.
 • Obligatorisk seminar

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Godkjente innleveringar fra øvingar (6/8)
 • Deltaking i feltarbeid.
 • Godkjent rapport frå feltarbeid (gruppearbeid)
 • Obligatorisk seminar

Vurderingsform

Skriftleg eksamen (digital), 4 timar. Vekting 100%.

Bokstavkarakter A - F.

Hjelpemiddel ved eksamen

Kalkulator og linjal.

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

 • GE407 - Innføring i anvendt geofysikk - Reduksjon: 10 studiepoeng