Hopp til innhald

GE414 Strukturgeologi og tektonikk

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Kurset består av følgende moduler:

 • Klassifisering og tolking av geologiske strukturer på mesoskala
 • Innføring i konstruksjon av berggrunnsgeologiske kart og profiler
 • Feltpraksis med metodisk opplæring i ulike strukturgeologiske arbeidsmetoder (kompassmålinger, geologiske kart og profiler, stereonett, digital kartlegging), studentene utfører selvstendig strukturgeologisk kartleggingsarbeid
 • Teori om krefter, spenninger, sprø og duktil deformasjon av bergarter
 • Innføring i platetekoniske miljøer (ekstensjon, kontraksjon, sidelengs)
 • Innføring i Norges geologiske historie
 • Øvelser i tolkning av berggrunnsgeologiske kart og strukturkart; profilkonstruksjon, stereonett, Mohr sirkel

Læringsutbytte

Generell kompetanse:

 • kunne navngi, klassifisere og tolke geologiske strukturer
 • forstå sentrale begrep som spenning, formforandring, sprø og duktil deformasjon
 • ha en forståelse for de viktigste platetektoniske miljøene
 • ha en forståelse for de viktigste hendelsene i Norges geologiske historie

Ferdigheter:

 • kunne konstruere og tolke berggrunnsgeologiske kart og profiler
 • kunne kartlegge et område geologisk og utføre strukturmålinger med kompass og bruke enkle digitale kartleggingsmetoder
 • kunne plotte og analysere strukturmålinger i stereonett
 • Kunne tolke den geologisk historien av et område
 • Kunne bruke strukturgeologisk kunnskap i praktiske problemstillinger
 • Kunne forstå innholdet i strukturgeologiske rapporter og publikasjoner

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på:

GE-406 Geologi grunnkurs

GE-413 Kartlære og GIS

GE-408 Mineralogi og petrografi

MA-414 Matematikk naturfag

FY-400 Innføring i fysikk

GE-436 Sedimentologi

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, Øvelser og feltpraksis (5 dager)

Obligatorisk læringsaktivitet

- Deltakelse på feltpraksis (5 dager) og levering av feltrapport

- Godkjente innleveringsøvelser

Vurderingsform

En skriftlig eksamen, 5 timer

Tid og sted for eksamen blir gitt på Studentweb. Bokstavkarakter A-F, der F svarer til ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Kalkulator, vinkelmåler, passer

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • GE414 - Strukturgeologi og geologisk kartlegging - Reduksjon: 10 studiepoeng