Hopp til innhald

MAS105 3D-modellering og tegning

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Grunnleggende temaer innen 3D-modellering og teknisk tegning er sentralt.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

 • Kandidaten skal ha opparbeidet et faglig grunnlag for å tegne og modellere i 3D.
 • Kandidaten skal ha grunnleggende kunnskap om verkstedsteknisk måleteknikk og generell

Ferdigheter

 • Kandidaten kan modellere enkle komponenter og sammenstillinger i 3D.
 • Kandidaten kan lese enkel tekniske tegninger.
 • Kandidaten kan bruke måleverktøy og måleinstrument som er nødvendig for å kunne framstille og kontrollere maskindeler.

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan benytte dataverktøy til å kommunisere ingeniørfaglige problemstillinger.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

 • Forelesning
 • Laboratorieøvinger
 • Gruppearbeid
 • Øvinger
 • DAK laboratorium

Obligatorisk læringsaktivitet

Innleveringer:

 • 3D-modellering og tegning 4 av 6 må være godkjent

Obligatorisk lab

 • 3 lab-øvinger må være godkjent

​Nærmere informasjon om arbeidskravene blir gitt ved semesterstart.

Godkjente obligatoriske innleveringer er gyldige i 4 semester.

Vurderingsform

 • Muntlig eksamen, Varighet 30 minutter, utgjør 100% av endelig karakter. 

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler