Hopp til innhald

HSPED802 Fagdidaktisk fordypning i høyskolepedagogikk

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Emnet består av ett sett 20 timers moduler der deltagerne velger 5 moduler på hver 1 studiepoeng slik de selv vil. Det anbefales likevel å velge modulen Pedagogisk mappe som en av modulene der deltagerne får veiledning på utvikling av en pedagogisk mappe som kan benyttes som dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse på førsteamanuensisnivå.

Modulene er en fordypning i tema som kan knyttes til i Innføringsemnet

De fagdidaktiske modulene blir gjort tilgjengelig for deltagerne sin påmelding i starten av hvert semester

Opptakskravet er mastergrad, fortrinnvis Phd.

Læringsutbytte

Kunnskap

studenten

  • velge, begrunne og videreutvikle hensiktsmessige læringsaktiviteter og undervisnings- og vurderingsmetoder i forhold til faglige mål og utdanningsprogram

Ferdigheter

  • planlegge og gjennomføre FoU-basert undervisning og involvere studenter i FoU-baserte læringsprosesser

Generell kompetanse

  • bidra til faglig og pedagogisk nyskaping gjennom valg av varierte undervisningsmetoder som inkluderer bruk av digitale verktøy

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Innføringsemnet i høgskulepedagogikk

Undervisnings- og læringsformer

Diskusjon, studentaktivitet, forelesning, gruppearbeid, selvstudium, kollegarettleiing og nettbaserte læringsformer

Obligatorisk læringsaktivitet

Deltaking på samlinger

Oppgaver

Vurderingsform

Oppgave

Karakter bestått/ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler