Hopp til innhald

MAS102 Marin Særkurs

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Studentene skal ha forståelse for de laster som virker på konstruksjoner som er plassert i havet, og hvorledes lastvirkninger, dvs. forskyvninger, bevegelser og interne krefter, kan beregnes.

Studentene skal forstå grunnleggende prinsipper bak potensialteori, hvordan denne kan anvendes til å modellere strømning rundt legemer. 

Forstå og forklare dynamisk løft.

Læringsutbytte

Ved fullført emne MAS102 Marin Særkurs har studenten følgende kvalifikasjoner:

Kunnskaper

 • Beskrivelse av offshorekonstruksjoner/ konstruksjonselementer. Relevante OD- og DNV-regelverk.
 • Beskrivelse av fartøykonstruksjoner/ konstruksjonselementer. Relevante SD og DNV-regelverk.
 • Kjenne til og forstå RAO (Response Amplitude Operators).
 • Beskrive prinsippene for forankringsanalyse av marine konstruksjoner.
 • Kjenne til grunnleggende foilteori og praktisk anvendelse av denne.
 • Kjenne til prinsippene for rulledempning av skip.

Ferdigheter

 • Kan utføre styrkeberegninger for skip og offshorekonstruksjoner jfr. relevante regelverk.
 • Kan utføre forankringsanalyser for marine konstruksjoner.
 • Kan beregne krefter som virker på foiler.

Generell kompetanse

 • Reflektere over egen faglig utøvelse, arbeide i grupper og i en tverrfaglig sammenheng.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Obligatoriske matematikkemner, Introduksjon til Marinteknikk MAS124

Fluidmekanikk MAS220

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, øvinger, gruppearbeid, prosjektoppgave

Obligatorisk læringsaktivitet

Prosjektoppgave  - må  være godkjent for å kunne gå opp til eksamen

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige under hele utdanningsløpet

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Utdrag av SD, OD- og DNV-regelverk

Fagets formelsamling og tekniske tabeller.

Alle kalkulatorer tillatt

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • TOM052 - Særkurs marinteknikk - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • MAS133 - Særkurs marinteknikk - Reduksjon: 10 studiepoeng