Hopp til innhald

ELE121 Videregående nettverksteknikk

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Emnet tar for seg videregående temaer knyttet til oppbygging av datanettverk, virkemåten til datanettverk og oppkobling av datanettverk til Internett.

Innhold

 • Ruting, IGP protokoller: OSPF og EIGRP, EGP protokoll: BGP.
 • Ruting og rutingsprotokoller for IPv6.
 • Distribuering av ruting informasjon mellom rutingprotokoller.
 • Manipulasjon av rutingoppdateringer.
 • DHCP
 • SNMP
 • FHRP
 • Switching, vlan, trunking, spanning-tree, sikkerhet i nettverk.

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Kandidaten har grunnleggende kunnskaper om metoder og teknologier som benyttes til å utvikle, bruke og vedlikeholde moderne datanettverk.

Ferdigheter

 • Kandidaten behersker bruk av rutere, svitsjer og relevante teknologier til å kunne implementere små og mellomstore datanettverk og koble disse til internett.
 • Kandidaten behersker grunnleggende planleggings-, implementasjons og feilsøkingsmetodikk (relatert til arbeid med nettverk), bruk av relevante maskin- og programvare for å kunne arbeide strukturert og målrettet.
 • Kandidaten kan arbeide både selvstendig og sammen med andre i ingeniørfaglige prosjekter.

Generell kompetanse

 • Kandidaten har kompetanse til å utvikle, bruke og vedlikeholde moderne datanettverk.
 • Kandidaten kan formidle nettverksfaglig informasjon knyttet til teorier, problemstillinger og løsninger.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

ELE118 Grunnleggende Nettverksteknikk

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger. Laboratoriearbeid.

Obligatorisk læringsaktivitet

10 laboratorieøvinger og 10 kapitteltester må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig (digital) skoleeksamen, 4 timer. Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Skriftlig/praktisk eksamen vil bli avholdt på digitalt eksamenssystem. Studentene må medbringe egen PC/MAC. Programvaren som er nødvendig for å gjennomføre eksamenen må være installert og testet før eksamensdagen.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Ved færre oppmeldte enn 5 kan muntlig eksamen bli gitt.

Faglig overlapping

 • TOE028 - Videregående nettverksteknikk - Reduksjon: 10 studiepoeng