Hopp til innhald

ELE250 Industriell instrumentering

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler de vanligste komponentene og målingene som inngår i prosessovervåkning og styring.

Innhold

 • Introduksjon til hvordan målesystemer i industrielle prosesser er satt sammen, inkludert prosesskontroll og datainnsamling
 • P&ID (Piping and Instrumentation Diagram) med sammenheng mellom måling og prosessutstyr som pumper og ventiler
 • Gjennomgang av vanlige prosesser og tilhørende målinger og måleinstrumenter, inkludert trykk, temperatur, strømning, nivå og sammensetning/komposisjon
 • Eksplosjonssikkerhet og pålitelighet

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten har oversikt over industriell styring og overvåking.

Ferdigheter

 • Kandidaten er i stand til å bidra i utvelgelsen av instrumenteringsløsninger for en industriell prosess

Generell kompetanse

Kandidaten er i stand til å delta i planlegging, igangsetting og drift av et instrumenteringssystem i industrien.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Det forutsettes kunnskaper tilsvarende:

 • ELE141 - Elektrofaglig basis 1
 • ELE142 - Elektrofaglig basis 2

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger.

Obligatorisk læringsaktivitet

En godkjent obligatorisk innlevering. Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 5 semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 3 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F er ikke bestått.

Det kan i stedet bli arrangert muntlig eksamen dersom det er færre enn 10 studenter oppmeldt. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle skrevne og trykte hjelpemidler, samt valgfri kalkulator.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • ELE129 - Offshore instrumentering og PC basert datainnsamling - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ELE133 - Offshore instrumentering og PLS programmering - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ELE135 - Industriell instrumentering med LabVIEW - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ELE136 - Industriell instrumentering med PLS programmering - Reduksjon: 5 studiepoeng