Hopp til innhald

BBLDPR301 Praksis 3. år deltid

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhald og oppbygging

Praksis i tredje studieår på barnehagelærarutdanning deltid er på 30 dagar.

Informasjon om læringsutbytte og innhald finn du på følgande nettsider:

Studieplan for barnehagelærar deltid

https://www.hvl.no/studier/studieprogram/barnehagelaererutdanning-deltid/2020h/studieplan/

Emneplanar for ditt studieår

https://www.hvl.no/studier/studieprogram/barnehagelaererutdanning-deltid/2020h/utdanningsplan/

Informasjon om rammer for praksis finn du på nettside om praksis

https://www.hvl.no/student/praksis/praksis-for-flki/praksis-i-barnehagelararutdanninga/

Krav til forkunnskapar

Praksis andre studieår (BBLDPR201) må vere bestått for at du kan starte denne praksisperioden.

Undervisnings- og læringsformer

All praksis blir gjennomført i barnehage.

Vurderingsform

30 dagar praksis.

Karakterskala: Bestått / Ikkje bestått.