Hopp til innhald

ELE307 Elektrisk motordrift

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Emnet tar for seg innen elektriske motordrifter. Følgene temaer inngår:

  • Kraftomformere for motor.
  • Likestrømsmotordrifter
  • Styring av elektrisk maskiner
  • Permanent Magnet motordrifter
  • Asynkronmotordrifter
  • Annen type motordrifter 

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Etter gjennomført emne skal kandidaten kunne:

  • beherske matematikkmodell og kontroll algoritme av DC motor, asynkronmotor og permanent magnet motor, osv.
  • dimensjonere kraftomformer og motor for motordriftssystem.
  • vite hvordan å bygge opp motordrifter system.
  • Simulering av motordrifter

Ferdigheter:

Etter gjennomført emne skal kandidaten kunne designe og konstruere optimale og pålitelige motordriftssystemer.

Generell kompetanse:

Kandidaten skal ha kompetanse i utvikling, simulering og implementasjon av motordriftssystem og reguleringssystem.

Krav til forkunnskaper

ingen.

Anbefalte forkunnskaper

ELE119 Kraftelektronikk eller liknende

Undervisnings- og læringsformer

Forelesning, øvinger og selvstudium.

Obligatorisk læringsaktivitet

1 obligatoriske øvinger må være godkjent for å få adgang til eksamen.

Vurderingsform

Muntlig skoleeksamen, 30 minutter. Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

ingen.

Mer om hjelpemidler