Hopp til innhald

NAB1020 Grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk. Dette kurset er obligatorisk for alle som skal arbeide om bord i skip. Emnet gir ikke studiepoeng, men tilbys studenter som skal fullføre sin bachelor i nautikk og senere løse sertifikat som dekksoffiser.

Praktisk informasjon:

  • Emnet gis av ekstern kurstilbyder. Kurset har begrenset gyldighet på fem år.
  • Emnet tilbys bare én gang for hver enkelt student.  Dersom man har meldt seg opp, men ikke fullfører kurset uten gyldig grunn, vil man ikke få anledning til å ta kurset på nytt gjennom HVL.

Læringsutbytte

- Kunnskaper:

Studentene skal kunne redegjøre for hvordan man overlever på sjøen som et resultat av nødssituasjoner hvor skipet må forlates, grunnleggende førstehjelp og omsorg for mennesker og miljø.  

- Ferdigheter:

Studentene skal kunne gjennomføre forebyggende tiltak som minimaliserer risikoen for at brann oppstår, og har innsikt i hvordan beredskapen organiseres for å håndtere brann. De skal kunne handle hensiktsmessig ved ulykker eller medisinske nødssituasjoner.  

- Kompetanse:

Kurset dekker kravene i STCW tabell A-VI/1-1, A-VI/1-2, A-VI/1-3 og A-VI/1-4.

Krav til forkunnskaper

Studenten må ha produsert minimum 10 sp innen studieprogrammet for å kvalifisere for oppmelding i emnet.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og praktiske øvelser.

Obligatorisk læringsaktivitet

100 % tilstedeværelse på kurset. 

Vurderingsform

Skriftlig eksamen, 1 time. Eksamen gis av ekstern kurstilbyder. 

Bestått / ikke bestått. 

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen.

Mer om hjelpemidler