Hopp til innhald

NAB1025 Sikkerhetsbevissthet for sjøfolk med anviste sikkerhetsplikter

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Kurset tar for seg innhold og bestemmelser i SOLAS XI samt ISPS-koden, og er med på å øke bevisstheten hos deltakerne rundt dagens aktuelle sikkerhetsutfordringer. Vi ser på gjeldende regelverk, historisk utvikling og dagens aktuelle utfordringer.

Det er en egenandel på kurset, nærmere informasjon vil bli gitt i forbindelse med utlysning av kurset.

Læringsutbytte

- Kunnskaper

Studenten har kunnskaper om gjeldende regelverk og plikter. Studenten har også kunnskaper om tradisjonelle og dagsaktuelle sikkerhetsutfordringer.    

- Ferdigheter:

Studenten kan benytte kunnskapene på en slik måte at de er i stand til å identifisere og gjennomføre nødvendige tiltak og refleksjoner i forbindelse med sikkerhetsarbeid om bord og i havn.    

- Generell kompetanse:

Kurset dekker regelverket i henhold til STCW Regel A-VI/6(4) og tabell A-VI/6-2

Krav til forkunnskaper

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, øvelser og gruppeoppgaver.

Obligatorisk læringsaktivitet

100% obligatorisk oppmøte.

Vurderingsform

Eksamen blir gjennomført som en multiple choice-test.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen.

Mer om hjelpemidler