Hopp til innhald

NAB3025 Medisinsk behandling

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Livreddende førstehjelp, sirkulasjonssvikt, hygiene om bord, hjerte- lungeredning, oksygenterapi, akutte sykdommer, hode-/nakke-/ryggskader, mentale reaksjoner og stressmestring, ressurser om bord, Radio Medico, alkohol- og stoffmisbruk, gynekologi og fødsel, tannbehandling, dødsfall til sjøs, generell sykepleie, overvåkning og dokumentasjon, sykdomslære, behandling av reddede personer, hypotermi, medikamenter og medisinsk utstyr, intravenøs væskebehandling, sårbehandling, enkel kirurgisk behandling, praktiske øvelser i medisinsk behandling, tropiske sykdommer, vaksinasjoner og akutte mage/tarmlidelser.

Praktisk informasjon:

Emnet blir undervist ved HVL.  Praktiske øvelser kan bli gjennomført hos ekstern kurstilbyder.

Læringsutbytte

- Kunnskaper:

Studentene skal kunne redegjøre for symptomer og behandling av sykdommer og skader som inngår i STCW 78 as amended, tabell A-VI/4-2. De skal kjenne til relevante publikasjoner og aktuelt regelverk. Studentene skal ha utviklet forståelse for at det kan ta tid å bringe syke og skadde til havn, og må ha god kjennskap til Radio Medico.

 

- Ferdigheter:

Studentene skal kunne gjenkjenne symptomer og fastslå behov for medisinsk behandling basert på symptomene. De skal kunne yte medisinsk behandling til syke og skadde om bord i skip. Studentene skal kunne ta vare på pasienter om bord, og utføre behandling i henhold til pasientens behov. De skal kunne delta i samordnede opplegg for medisinsk bistand til skip. Studentene skal kunne bruke relevante publikasjoner.

 

- Kompetanse:

Studentene skal ha nok kompetanse til å ha det medisinske ansvaret om bord i skip i henhold til kravene i STCW 78 as amended, tabell A-VI/4-2. De skal kunne opprettholde skipets hospital i henhold til regelverksstandard og god praksis. Studentene skal kunne reflektere over relevante etiske problemstillinger og kunne kommunisere med aktuelle landorganisasjoner om pasienten og pasientens behov for videre oppfølging. Faget dekker relevante krav i STCW 78 as amended, tabell A-II/1 og A-II/2.

Krav til forkunnskaper

Studentene må ha gjennomført og bestått NAB3014 STCW Videregående sikkerhetskurs.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, gruppearbeid og praktiske øvelser.

Obligatorisk læringsaktivitet

100 % obligatorisk oppmøte og praktiske øvelser.

Vurderingsform

Skriftlig eksamen, 3 timer. Gradert karakter A-F.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen.

Mer om hjelpemidler