Hopp til innhald

ELE118 Grunnleggende Nettverksteknikk

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Emnet tar for seg temaer knyttet til konstruksjon og drift av datanettverk, inkluderer switching og routing, konfigurasjon av relaterte enheter, nettverksdesign og bygging.

Innhold:

Rutere: Oppbygging, oppkobling, subnetting, konfigurering av rutere, bruk av rutingprotokoller i nettverk

Switching: Oppbygging, oppkobling, konfigurering av L2 switcher, bruk av switcher i nettverk,

Introduksjon til IPv6 teknologier, trådløse nettverk, QoS

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten har grunnleggende kunnskaper om metoder og teknologier som benyttes til å konfigurere, utvikle, og vedlikeholde datanettverk

Ferdigheter

  • Kandidaten behersker bruk av rutere, svitsjer og relevante teknologier til å kunne implementere små datanettverk.
  • Kandidaten behersker grunnleggende planleggings-, implementasjons og feilsøkingsmetodikk (relatert til arbeid med nettverk), bruk av relevante maskin- og programvare for å kunne arbeide strukturert og målrettet.
  • Kandidaten kan arbeide både selvstendig og sammen med andre i ingeniørfaglige prosjekter.

Generell kompetanse

  • Kandidaten har kompetanse til å utvikle, bruke og vedlikeholde små datanettverk.
  • Kandidaten kan formidle nettverksfaglig informasjon knyttet til teorier, problemstillinger og løsninger.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Innføringsemne for Cyberfysisk nettverksteknologi

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger. Laboratoriearbeid.

Obligatorisk læringsaktivitet

10 laboratorieøvinger og 10 kapitteltester må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler.

Mer om hjelpemidler