Hopp til innhald

ELE308 Fordypning i Kraftelektronikk

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Emnet tar for seg applikasjon av kraftelektronikk med temaer:

  • Krafthalvledere, kraftdiode, krafttransistorer, kraft MOSFET, tyristorer, Gate turn-off Tyristorer, Insulated Gate Bipolar Transistorer, WBG komponenter, etc.
  • Snubbere
  • Driverkretser
  • Kjøling
  • Applikasjoner av omformer

Læringsutbytte

Kunnskap:

Etter gjennomført emne skal kandidaten:

  • beherske halvlederteorien for krafthalvledere.
  • forstå oppbyggingen av kraftelektroniske komponenter, snubbere, driverkretser.
  • forstå applikasjoner av kraftelektroniske omformere.

Ferdigheter:

Etter gjennomført emne skal kandidaten kunne designe, konstruere og optimalisere pålitelige kraftelektroniske omformere.

Generell kompetanse:

Kandidaten skal ha kompetanse i utvikling av kraftelektroniske omformere.

Krav til forkunnskaper

ingen.

Anbefalte forkunnskaper

ELE119 Kraftelektronikk eller liknende

Undervisnings- og læringsformer

Forelesning, øvinger og selvstudium

Obligatorisk læringsaktivitet

 1 øvingsoppgave  må være godkjent for å få adgang til eksamen.

Vurderingsform

Muntlig skoleeksamen, 30 minutter per kandidat.  Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

ingen.

Mer om hjelpemidler