Hopp til innhald

MAS260 Undervannsteknologi

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Undervannsmiljøets innvirkning på tekniske systemer, Undervanns produksjonssystemer, Fjernstyrte undervannsfarkoster (ROV/AUV), Dykking, Overflatefartøy for undervannsoperasjoner, Hydrodynamiske beregninger, Analysemetoder for sikkerhet og pålitelighet.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

  • Kan redegjøre for utfordringene som undervannsmiljøet stiller til konstruksjoner og utstyr som skal anvendes under vann.
  • Har grunnleggende kunnskaper om typiske feltutbygginger hvor undervanns produksjonssystemer i stor grad er anvendt.
  • Kan gjøre greie for undervanns produksjonssystemer, herunder boring og komplettering av brønn, utstyr og vedlikeholds-/intervensjonsmetoder.
  • Kan forklare metoder for undervannsoperasjoner, herunder anvendelse av fjernstyrte og programmerbare undervannsfarkoster (ROV/AUV), dykking og relevante overflatefartøy.
  • Kan gjøre rede for pålitelighets- og risikoanalytiske metoder for anvendelse på utstyr og operasjoner.

Ferdigheter

Studenten kan:

  • Designe maskinteknisk utstyr for anvendelse under vann
  • Utføre hydrodynamiske beregninger for undervannsløft og ROV-operasjoner.
  • Utarbeide operasjonsprosedyrer både relatert til installasjon og vedlikehold/intervensjon.

Generell kompetanse

Studenten kan:

  • Holde seg oppdatert i et fagfelt med rask utvikling.
  • Anvende standarder og retningslinjer relatert til generelt ingeniørarbeid.

Krav til forkunnskaper

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, regneøvinger, veiledning og ekskursjon til aktuell bedrift.

Obligatorisk læringsaktivitet

Godkjent innlevering

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 3 timer, teller 100 % på endelig karakter

Gradert karakter A - E / F (stryk).

Hjelpemidler ved eksamen

Enkel kalkulator: Godkjent kalkulator er Casio fx-82 (alle typer: ES, ES Plus, EX, Solar etc.)

Mer om hjelpemidler