Hopp til innhald

ELE306 Robotikk

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Emnet gir en innføring i robotikk og autonome system. Dette omfatter grunnleggende prinsipper, geometrisk representasjon, matematisk modellering, programmering, styring, simulering og anvendelse av robotar.

I tillegg omfattes viktige komponenter i anvendelse av robotarmer og mobile roboter som aktuatorer og sensorer.

Læringsutbytte

Kunnskaper

  • Kandidaten vil ha grunnleggende kunnskaper om roboter, med fokus på modellering, , programmering, simulering og anvendelse.
  • Kandidaten vil ha grunnleggende kunnskaper om geometrisk representasjon og matematisk modellering av robotarmer og mobile roboter.
  • Kandidaten vil ha erfaring med modellering, programmering og anvendelse av ulike typer roboter.

Ferdigheter

  • Kandidaten behersker enkel programmering og praktisk bruk av minst én type industriell robot.
  • Kandidaten behersker modellering, programmering, simulering og praktisk bruk av robotarmer og mobile roboter.

Generell kompetanse

  • Kandidaten kan ta ansvar for prosjekter der anvendelse av industrielle robotarmer eller mobile roboter er aktuelt.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

ELE302 Reguleringsteknikk 2 eller tilsvarende, ELE204 Reguleringsteknikk 1 eller tilsvarende.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger (både fysiske og digitale), laboratorieøvinger, obligatoriske øvingsoppgaver og en semesteroppgave.

Obligatorisk læringsaktivitet

3 godkjente øvingsoppgaver, 3 godkjente laboratorieøvinger.

Vurderingsform

Eksamen består to deler:

  1. Semesteroppgave i gruppe, teller 25% av endelig karakter.
  2. Individuell skriftlig skoleeksamen, 3 timer, teller 75% av endelig karakter.

Karakterskala A-F, der F svarer til ikke bestått. Begge delene må være bestått for å få karakter i emnet. Ved ikke bestått på en av delene, kan den delen tas opp igjen alene.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemiddel er tillatt (kategori 5).

Mer om hjelpemidler