Hopp til innhald

NAB3014 STCW Videregående sikkerhetskurs

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Videregående sikkerhetskurs for skipsoffiserer og beredskapsledere i internasjonal skipsfart.

Kurset består av livbåtførerkurs, brannlagskurs og førstehjelpskurs. Emnet gir ikke studiepoeng, men tilbys studenter som skal fullføre bachelor i nautikk og senere løse sertifikat som dekksoffiser.

Praktisk informasjon:

  • Emnet gjennomføres hos ekstern kurstilbyder. Kurset har begrenset gyldighet på fem år.
  • Emnet tilbys bare én gang for hver enkelt student. Dersom man har meldt seg opp, men ikke fullfører kurset uten gyldig grunn, vil man ikke få anledning til å ta kurset på nytt gjennom HVL.

Læringsutbytte

- Kunnskaper:

Studentene skal kunne redegjøre for beredskapsledelse om bord i skip i forskjellige typer nødssituasjoner.

- Ferdigheter:

Studentene skal kunne føre en livbåt og lede evakuering til livbåt. De skal kunne delta i og lede brannlag, og kunne gi førstehjelp til personer i medisinske nødssituasjoner.

- Kompetanse:

Kurset dekker kravene i STCW tabell A-VI/2-1, A-VI/3 og A-VI/4-1.

Krav til forkunnskaper

Minimum bestått 70 sp innen studieprogrammet, i tillegg til NAB1020 Grunnleggende sikkerhetskurs eller tilsvarende. Grunnleggende sikkerhetskurs (NAB1020) må være gyldig på det tidspunktet hvor videregående sikkerhetskurs skal tas.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og praktiske øvelser.

Obligatorisk læringsaktivitet

100 % tilstedeværelse og deltakelse under hele kurset.

Vurderingsform

Skriftlig eksamen, 1 time. Eksamen gis av ekstern kurstilbyder.

Bestått / ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen.

Mer om hjelpemidler