Hopp til innhald

ELE112 Elektriske installasjoner

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler grunnleggende temaer innen fagfeltet elektriske bygningsinstallasjoner samt prosjektering av elektriske bygningsinstallasjoner.

Innhold:

 • Forståelse av byggeprosessen
 • Prosjektering av elektriske installasjoner
 • Beregning av feilstrømmer og spenninger ved hjelp av symmetriske komponenter
 • Harmonisk støy i kraftnettet
 • Fordelingssystemer (IT, TT og TN)
 • Dimensjonering av kabler og ledninger
 • Dimensjonering av jordingsanlegg
 • Valg av vern
 • Bestemmelse av belastninger og vurdering av samtidighetsfaktor
 • Lysteori
 • Varmelære
 • Tariffer
 • Forskrifter og normer
 • Byggautomatisering
 • Måleteknikk
 • Risikoanalyse og dokumentasjon av anlegg
 • Bruk av relevant programvare for beregning og prosjektering.

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Studenten har kunnskap om prosjektering av elektriske bygningsinstallasjoner.
 • Studenten har kunnskap om drift og vedlikehold av elektriske bygningsinstallasjoner.
 • Studenten har kunnskap innen fagfeltet elektriske bygningsinstallasjoner.
 • Studenten har kunnskap om gjeldende forskrifter og normer i elektriske lavspenningsinstallasjoner.

Ferdigheter

 • Studenten kan arbeide både selvstendig og sammen med andre i ingeniørfaglige prosjekter.
 • Studenten kan beherske og anvende grunnleggende beregningsmetoder i faget.
 • Studenten skal ha kjennskap og anvende gjeldene normer samt forskrifter for elektriske lavspenningsanlegg.
 • Studenten kan beherske relevante målemetoder og bruk av relevante instrumenter og programvare for å kunne arbeide strukturert og målrettet.

Generell kompetanse

 • Studenten kan formidle elektrofaglig informasjon knyttet til teorier, problemstillinger innenfor fagområdet elektriske bygningsinstallasjoner.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

1. studieår

Undervisnings- og læringsformer

Studentene i Bergen vil få forelesninger og regneøvelser.

Studentene i Førde vil få et digitalt-nettbasert undervisningsopplegg fra Bergen, samt en til tre heldagssamlinger med faglærer.

Alle studenter må gjennomføre laboratorieøvelser.

Obligatorisk læringsaktivitet

5 øvingsoppgaver og 5 laboratorieoppgaver. Obligatorisk fremmøte på laboratorieøvingene.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen 5 timer

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle lokale hjelpemidler som ikke innebærer kommunikasjon med andre personer under eksamen, er tillatt.

Spørsmål og avklaringer med faglærere er tillatt.

Programvare tillatt (Fedok, Dialux, OptiWin, Regneark )

Kalkulator alle modeller

Alle fysiske trykte og skrevne hjelpemiddel NEK 400 : 2022, FEL Formelsamling, montørhåndboken m.m.)

Nek 400:2022 tilgjengelig på Internett student versjonen

Mer om hjelpemidler