Hopp til innhald

ELE301 Industriell IT

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler temaer innen fagfelt systemutvikling for tekniske anvendelser. Programmeringsspråket er C#.

Innhold

 • Programutvikling for tekniske datasystemer
  • Programmering for pågående fysiske prosesser: programmering for sanntid, programmering med tråder, synkronisering av tråder.
  • Introduksjon i datanettverk/nettverkskommunikasjon: nettverksenheter, IP protokoll (og relaterte begrep), TCP/UDP protokoller og relaterte nettverks-/Internett-teknologier.
  • Programmering for nettverk: sockets, klient-server kommunikasjon, web-tjenester og «service oriented programming».
 • Design av databaser og programmering mot databaser
  • SQL Databaser. Oppbygning av databaser, bruk av DBMS. Programmering mot databaser.
 • Underveis kan følgende tema vil bli tatt opp (enten direkte eller indirekte) og relatert til prosjektoppgave:
  • Begrep relatert til utveksling av informasjon i nettverk: HTTP, XML, ...
  • IT sikkerhet i tekniske systemer: konfidensialitet og integritet av data, autentisitet (av brukere), tilgjengelighet av tjenester. Kryptering av informasjon.
 • Emnet vil inneholde praktisk arbeid med applikasjonsutvikling for teknisk anvendelse: utvikling av programmer som kommuniserer mot sensorer/kontrollenheter, utvikling av distribuerte systemer, programmering mot databaser, og / eller programmering mot web-tjenester
 • Praktisk arbeid er sentralt i kurset.

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Kandidaten har grunnleggende kunnskaper om hvordan moderne datasystemer inngår i ulike tekniske og industrielle datasystemer.
 • Kandidaten har grunnleggende kunnskaper om hvordan man utvikler og benytter tekniske og industrielle datasystemer.

Ferdigheter

 • Kandidaten har kompetanse til å implementere moderne industrielle datasystemer.
 • Kandidaten kan arbeide både selvstendig og sammen med andre i ingeniørfaglige prosjekter.
 • Kandidaten behersker grunnleggende planleggings-, implementasjons og feilsøkingsmetodikk, bruk av relevante programvare for å kunne arbeide strukturert og målrettet.

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan formidle informasjon knyttet til teorier, problemstillinger og løsninger innen fagfelt systemutvikling for tekniske anvendelser.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

ELE102 - Programmering og mikrokontrollere

ELE205 - Videregående programmering (tidligere ELE124)

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger. Praktisk arbeid. Arbeid i grupper.

Obligatorisk læringsaktivitet

Fire obligatoriske øvinger må være godkjente.

Vurderingsform

Digital eksamen, 4 timer.

Studentene må medbringe egen datamaskin. Programvaren som er nødvendig for å gjennomføre eksamenen må være installert og testet før eksamensdagen.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Egen datamaskin.

All skriftlig dokumentasjon.

All elektronisk dokumentasjon for kurset som er tilgjengelig lokalt på datamaskinen.

Mer om hjelpemidler