Hopp til innhald

MGBPE201E Pedagogikk og elevkunnskap, emne 2 - Læreren og eleven i mangfoldige læringsmiljø

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnebeskrivelsen finnes kun på engelsk. Gå til våre engelske nettsider ved å klikke på "English" øverst i menyfeltet.