Hopp til innhald

NAB3032 Dynamisk Posisjonering (DP-Induction)

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Tema i emnet: Koordinatsystemer og datum, nøyaktighetsteori og kvalitetsbegreper, satelittbaserte posisjonssystemer, kortdistanse posisjonssystemer, akustiske posisjonssystemer, mekaniske posisjonssystemer, kompass, bevegelsessensorer og automatiske styresystemer med hovedvekt på DP.

Kursbevis utstedes av Simsea. For å oppnå kursbevis krever Nautical Institute egen elektronisk eksamen.

NAB3032 er et valgemne, og et emne som skal gå studieåret 2024/2025. For senere år kan valgemnetilbudet endre seg, og det er ikke gitt at dette valgemnet vil bli gitt da.

Det vil være en egenandel på emnet. Nærmere informasjon vil bli gitt.

Læringsutbytte

- Kunnskaper:

Studentene skal kunne ha det teoretiske og praktiske grunnlaget for DP-posisjonering og forstå relevant kvalitetsteori, nøyaktighets- og feilteori. De skal kunne sette opp og betjene en DP-pult med relevante posisjonsreferanser. Studentene skal også forstå hvordan DP-systemet er integrert i andre skipssystemer.

- Ferdigheter:

Studentene skal trene opp ferdigheter i å betjene DP-pulten. De skal være i stand til å reagere korrekt på forskjellige alarmer og advarsler, og relatere DP-operasjonen opp mot miljøpåvirkning fra strøm, sjø og vind.

- Generell kompetanse:

Emnet dekker Nautical Institute sine retningslinjer for DP-Induction kurs gjeldende fra 1. januar 2015.

Krav til forkunnskaper

NAB1026 Navigasjon I, NAB1027 Navigasjon II og NAB2014 Navigasjon III. Åpent for studenter på 3. studieår (NABY) eller 4. studieår (NABP) som følger ordinær studieprogresjon.

Anbefalte forkunnskaper

NAB1001 Fysikk

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og øvelser på simulator.

Obligatorisk læringsaktivitet

100% obligatorisk oppmøte på forelesninger og øvelser. Godkjent gjennomførte simulatorøvelser.

Vurderingsform

Skriftlig eksamen, 4 timer.

Gradert karakter A-F.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

  • NAB046 - Dynamisk posisjonering - Reduksjon: 5 studiepoeng