Hopp til innhald

NABP2003 Navigasjon IV

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Kurset er fokusert rundt kystseilas langs norskekysten. Kurset følger et modellkurs godkjent av Kystverket, og gir grunnlag for at kandidatene kan søke kadettfarledsbevis.

Læringsutbytte

- Kunnskaper:

  • Kan redegjøre for regelverk som regulerer farledsbevis, sjømerker, fyrkarakterer og sjøkartinformasjon.

- Ferdigheter:

  • Kan bruke peilinger, radar, ECDIS, farledsoppmerkinger, klareringsavstander og parallellindekser i forbindelse med kystnavigasjon.

- Generell kompetanse:

  • Kan planlegge og gjennomføre kystseilas på simulator.

Krav til forkunnskaper

NAB1026 Navigasjon I, NAB1027 Navigasjon II eller tilsvarende.

Anbefalte forkunnskaper

NAB2014 Navigasjon III

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og simulatorøvelser.

Obligatorisk læringsaktivitet

100 % godkjent gjennomførte simulatorøvelser.

Merk: En forutsetning for å få gjennomføre simulatorøvelser, og dermed godkjent arbeidskrav, er at man må anskaffe sjøkart 21 og 23, oppdatert til siste rettelse.

Vurderingsform

Praktisk/muntlig eksamen. Bestått / ikke bestått.

Merk: Eksamen består av planlegging av seilas og deretter praktisk gjennomføring av planlagt seilas på simulatoren. Hvis kandidaten ikke består planleggingen, vil dette automatisk føre til at eksamen ikke er bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Parallellforskyver og stikkpasser.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

  • NAB3006 - Kystnavigasjon for kadettfarledsbevis - Reduksjon: 5 studiepoeng