Hopp til innhald

RE6-2009 Event Management 2

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhald og oppbygging

Emnet bygger på Event Management 1 og tek studenten inn i ei djupare forståing for ulike verknader av eit event/arrangement , spesielt

- sosiale verknader

- økonomiske verknader

- politiske verknader

- miljømessige verknader

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

RE6-1000 Reiselivskunnskap/ Introduction to Tourism

RE6-2010 Tematiserte opplevelser & storytelling/Special Interest Tourism & Storytelling

RE6-1001 (Reisemålsutvikling/Grøn destinasjonsutvikling/Sustainable Destination Development

Re6-2007 Event Management 1

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger

Seminar og workshops der studentane skal presentere og drøfte vitskaplege artiklar.

Obligatorisk læringsaktivitet

Ein munnleg presentasjon

Vurderingsform

1. Skriftleg i gruppe med 2-3 studentar (tel 40% av karakter)

2. Skuleeksamen 5 timar (tel 60% av karakter)

Bokstavkarakter A til F.

Studentane må stå på begge for å få karakter i emnet

Hjelpemiddel ved eksamen

1. Skriftleg i gruppe er alle hjelpemiddel tillatt

2. Skuleeksamen: ingen hjelpemiddel er tilltatt

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

  • RE6-2005 - Utvikling og leiing av arrangement - Reduksjon: 2,5 studiepoeng