Hopp til innhald

Studieplan - Engelsk 2, 1.-7. trinn

Hausten 2021

Studiet har to emne på 15 studiepoeng kvar, som bygger på kvarandre. Emne 1 vert undervist i haustsemesteret og emne 2 i vårsemesteret. Engelsk 2 bygger på Engelsk 1.

Studiet gir større innsikt i språkopplæring, fagkunnskap og fagdidaktikk på barnetrinnet. Det omfattar òg vidareutvikling av din eigen språkferdigheit og tekstkompetanse.