Engelsk 2 | 1.-7. trinn

Etter- og vidareutdanning

Engelsk 2 fokuserer på utvikling av elevane sin munnlege og skriftlege kompetanse, tekstkunnskap og grunnleggande ferdigheiter i engelskfaget.

Vi tek ikkje opp studentar til dette nett- og samlingsbaserte studiet i 2022/2023, men tilbyr Engelsk 2 | 1.-7. trinn | nettbasert.

-