Hopp til innhald

Studieplan - Engelsk 2, 5.-10. trinn

Hausten 2021

Studiet har to emne, kvart på 15 studiepoeng, som byggjer på kvarandre. Emne 1 vert undervist i haustsemesteret og emne 2 i vårsemesteret. Engelsk 2 byggjer på Engelsk 1.

Studiet gir større innsikt i språkopplæring, fagkunnskap og fagdidaktikk på mellom- og ungdomstrinnet. Det omfattar òg vidareutvikling av språkferdigheit og tekstkompetanse