Fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø

Master

Denne utdanningen hadde siste opptak høsten 2021. 

Hopp til

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  Studieretning fysisk aktivitet:

  • Enten de tre første årene av en lærer-/barnehagelærerutdanning eller tilsvarende med fordypning på minst 60 stp. i fysisk aktivitet/kroppsøving/idrett
  • eller bachelorgrad i folkehelsearbeid eller tilsvarende som inkluderer fordypning på minst 60 stp. innenfor fysisk aktivitet/kroppsøving/idrett
  • eller bachelorgrad i kroppsøving og/eller idrettsfag
  • eller disiplinbasert bachelorgrad fra universitet eller høgskole med minst 80 stp. fordypning i emner innen fysisk aktivitet/kroppsøving/idrett

  Karakterkrav: Samlet karakterkrav må være C eller bedre.

  Om å søke opptak til HVL

  Se oversikt over alle studietilbud innen idrett, friluftsliv og folkehelse i denne lenken. 

  Vil du studere mer?

  Fullført masterstudium med samlet karakter på B eller bedre vil kvalifisere for opptak på doktorgradsprogrammene ved HVL og relevante doktorgradsprogrammer ved andre universitet og høgskoler.

  Hvor kan du reise?