Eldre dame holder smiler og holder noen i hendene

Helsesystem og helsebehov til eldre

Etter- og vidareutdanning

Dette kurset er for deg som bidreg til helsefremjande initiativ for eldre vaksne i ditt arbeid, men saknar oversikt over sentrale innovasjonar innan helse- og sosialpolitikk, system og tenester.

Florø eller Voss

Hopp til

  Opptakskrav og søknad

  Du kan velge om du vil gå opp til eksamen og få studiepoeng (Studiepoengskurs) eller få utstedt et kursbevis fra HVL for deltakelse på kurset (Etterutdanningskurs).

  Opptakskrav og søkemåte avhenger av om du vil ta studiepoengskurs eller ta kurset som etterutdanning:

  Studiepoengskurs:

  2,5 studiepoeng per emne, obligatoriske arbeidskrav og eksamen.

  Opptakskrav: Bachelorgrad.

  Søk studiepoengskurs her
  • Finn «Master/vidareutdanning i helse og sosialfag»
  • Velg alternativet 2766 Emner innen helse, migrasjon og aldring.

  Emnevalget gjør du i studentweb etter at du har fått studieplassen, normalt tre-fire uker før studiestart.

  Etterutdanningskurs:

  Om du ynskjer å ta kursa uten å ta eksamen, kan du enten ta som introduskjonskurs (samling), eller som grunnkurs (samling + bestått quiz). Dette avgjer du i løpet av kursperioden.

  Opptakskrav: Ingen.

  Søk etterutdanningskurs her

  Om å søke opptak til HVL

  Praktisk informasjon

  Samling i Florø

  Samling for dei som tek kurset i Florø:

  Kinn utdannings- og ressurssenter
  Professor Gjelsvikvegen 20
  6906 Florø 

  6. mars 2024
  kl. 12:00 - 16:00

  Samling på Voss

  Samling for dei som tek kurset på Voss:

  Voss Heradshus

  18. mars 2024 
  Kl. 11:30-15:30

  Undervisningsform

  Emnet består av ei felles samling utanfor HVL sin campus, digitalt kursmateriale og gruppearbeid.

  Alle som deltar på samlingsbaserte kurs er saman på samling, uavhengig av om ein tar kurset som etterutdanningskurs eller studiepoengskurs.

  I samlinga vil det vere fokus på diskusjon, erfaringsutveksling og kollega-tilbakemelding. Det digitale kursmaterialet består av korte forelesingar, oppgåver du kan bruke til sjølvstudium og tekstar. I gruppearbeidet skal du jobbe saman i eit innovasjons-eller endringsprosjekt i kommunen eller på arbeidsplassen. Du får rettleiing og tilbakemelding på oppgåver.

  Ein kan ta etterutdanningskurs på to nivå:

  • Introduksjon: Halvdagssamling og tilgang til digitalt støttemateriale. Kursbevis blir gitt etter deltaking på halvdagsseminar. Arbeidsmengden er rekna til å vere om lag 10 timar om ein ser gjennom det digitale materialet.
  • Grunnkurs: Halvdagssamling og digitalt materiale. Kursbevis blir gitt etter deltaking på halvdagsseminar og bestått digital test. Arbeidsmengden er rekna til å vere 25–30 timar.

  Eksamensform

  Dei studiepoenggivande kursa er på 2,5 studiepoeng og har obligatoriske arbeidskrav og eksamen. Eksamen er bestått / ikkje bestått

  Om ein tar kursa som etterutdanningskurs har ein ikkje eksamen, men obligatoriske arbeidskrav. Om du tar kurset som etterutdanning grunnkurs må du ha bestått ein digital test for å få kursbevis. 

  Kvifor studere Helsesystem og helsebehov til eldre?

  Behov og forventningar til helsetenester for eldre er ulike og dei kan endre seg med tid og kontekst. Det er difor viktig å forstå korleis ein kan nytte tenester på ein god måte og kva tiltak ein bør iverksette. I dette kurset får du bygge din kompetanse på ulike tiltak du kan iverksette med fokus på korleis du kan få dei gjennomført.

  Kva lærer du?

  Studiepoengskurs

  Etter å ha gjennomført kurset som studiepoengskurs på masternivå vil du:

  • Ha inngåande kunnskap om sentrale innovasjonar innan helse- og sosialpolitikk, system og tenester for eldre vaksne. 
  • Kunne analysere tenester for og deltaking av eldre vaksne på eit personleg nivå og på samfunnsnivå.
  • Kunne bruke tilegnet kunnskap til å foreslå og gjennomføre tiltak i tverrfaglege team 
  • Kunne bidra til helsefremjande initiativ for eldre personar, inkludert dei som tilhøyrar sårbare grupper 

  Les meir om kva du lærer i emneplanen

  Etterutdanningskurs

  Tar du kurset som etterutdanningskurs vil du lære om sentrale innovasjonar, system og tenester innan helse-og sosialpolitikken. Du vil jobbe i gruppe rundt eit helsefremjande, tverrfagleg initiativ for eldre personar og vurdere korleis slike tiltak kan bli gjennomført i eigen kommune.

  Målgruppe

  Kurset er for  klinikarar, leiarar og administrativt tilsette i helserelaterte organisasjonar. Studiepoenggivande kurs er på masternivå og krever bachelorgrad. Etterutdanningskurs har ingen utdanningskrav. Denne kursformen er tilpassa deltakarar med eit stort spekter erfaingar og utdanningsnivå

  Dette kurset er del av ein kurspakke på 15 kurs innafor Helse, migrasjon og aldring. Kursa kan takast som studiepoengskurs på masternivå eller som etterutdanningskurs (ingen utdanningskrav).

  Andre interessante studietilbod

  Sjå oversikt over alle våre vidareutdanningar og kurs