Hopp til innhald

Studieplan - Masterstudium IKT i læring

Hausten 2017

Dette er et profesjonsbasert, høgare grads studium, med basis i lærarutdanninga og eit fagmiljø med over 20 års erfaring med utvikling, utprøving og forsking innan IKT og læring.

Tittelen på studietilbodet, IKT i læring, indikerer at det er bruk, integrering og utnytting av IKT i læringssamanheng som er det sentrale målet for studiet.Studiet har og som mål å gi vitskapelig grunnlag for forsking og utvikling innan IKT i læring, og kvalifisera for opptak til et dr.gradsstudium.

Studiet kan utgjera fjerde året i lærarutdanninga pluss eit (femte) påbyggingsår av et samla studium fram til mastergrad i IKT i læring.

 

Innhald

Dette er et profesjonsbasert, høgere grads studium, med basis i lærerutdanningen og et fagmiljø med over 20 års erfaring med utvikling, utprøving og forskning innen IKT og læring.

Tittelen på studietilbudet, IKT i læring, indikerer at det er bruk, integrering og utnytting av IKT i læringssammenheng som er det sentrale målet for studiet; og ikke et studium i teknologi og i læringsteori som egne disipliner. Studiet kan utgjøre fjerde året i lærerutdanningen pluss et (femte) påbyggingsår av et samlet studium frem til mastergrad i IKT i læring.

 

Arbeidsformer

Førelesningar, seminar, nettbaserte ressursar