Hopp til innhald

Kjemiingeniør

Utdanningsplan 2014 høst, 180 studiepoeng

Oversikt

Fellesemner for kjemiingeniør

Krav: 30 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

Programemner for kjemiingeniør

Krav: 50 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

Tekniske spesialiseringsemner for kjemiingeniør

Krav: 60 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

Studieretninger

Studieretning Prosessteknologi

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Studieretning Miljøteknologi

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Valgfrie emner Til toppen

Valgfag for kjemiingeniør

Krav: 10 studiepoeng

Valgfrie emner Til toppen