Hopp til innhald

Studieplan - Matematikk 2, 5.-10. trinn

Hausten 2019

Matematikk 2 er et studium for lærere som ønsker å fordype seg videre i fagdidaktisk teori og matematikkfaglige emner som er relevant for 5.- 10. trinn. Studiet bygger på Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 5.-10. trinn, som foreskriver at studenten skal fordype seg i noen av temaene fra matematikk 1 og være mer konsentrert og forskningsrettet. Matematikk 2 er derfor basert på utvalgt didaktisk forskning og teori, inkludert forskningstilnærminger til egen praksis.