Hopp til innhald

Studieplan - Matematikk 2, 5.-10. trinn

Hausten 2020

I Matematikk 2 fordyper studentene seg i noen av de matematikkdidaktiske og matematikkfaglige temaene fra Matematikk 1. Det innebærer at Matematikk 2 bygger på Matematikk 1, men fokuset i Matematikk 2 er mer konsentrert og forskningsrettet enn i Matematikk 1. Generelt legges det vekt på undersøkende tilnærminger til matematiske tema, sammen med anledning til å gjennomføre egne matematiske oppdagelsesprosesser. Det fokuseres på problemløsing og handlingskompetanse, og tilpassa opplæring. I matematikk 2 ser vi i tillegg på hvordan matematikk brukes i samfunnet, hvilken rolle den har og hvilke konsekvenser det kan ha for den enkelte og for samfunnet for øvrig.

Deltakernes yrkespraksis knyttes til studiene og brukes aktivt som utprøvingsarena og refleksjonsgrunnlag. Gjennom å studere og diskutere matematikkdidaktiske forskningsartikler skal studentene få innsikt i aktuell forskning som er relevant for utvikling av undervisningskunnskap i matematikk.