Hopp til innhald

Studieplan - Rekning som grunnleggande ferdigheit

Hausten 2018

Studiet inngår i satsingen "Kompetanse for kvalitet" og er et nytt studietilbud fra skoleåret 2014/2015. Faget følger krav stilt i Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025" (Utdanningsdirektoratet). Det er et 30 studiepoengs studium for lærere som ønsker å utvide sin kompetanse i hvordan en kan arbeide med regning som grunnleggende ferdighet i alle fag på 1. - 7.trinn. Studiet er delt inn i to emner, hvert på 15 studiepoeng, Emne 1: "Å kunne regne" og Emne 2: "Didaktiske implikasjoner". Emne 1 blir undervist i høstsemesteret, og emne 2 blir undervist i vårsemesteret. Begge emnene blir avsluttet med eksamen.