Hopp til innhald

Studieplan - Kroppsøving 1, 1.-7. trinn

Hausten 2019

Kroppsøving 1 er eit videreutdanningstilbud som rettar seg mot lærarar i grunnskulen. Fokuset i studiet er på lærararbeid og undervisning i kroppsøving med elevar frå 1.-7. trinn. Faget kroppsøving er eit allmenndannande, praktisk og estetisk profesjonsfag.