Hopp til innhald

Studieplan - Logistikk

Hausten 2019

Påbygningsstudiet i logistikk kvalifiserer deg til lederstillinger innen innkjøp, lager, transport og generell logistikk.

Læringsutbytte

Studentene vil etter å ha gjennomført og bestått studiet/fordypningen:

Kunnskaper

 • Ha forståelse for logistikkens strategiske implikasjoner
 • Ha forståelse for nødvendighetene av helhetstenking og samordning i forsyningskjeden for å oppnå økt kundeverdi og reduserte kostnader
 • Ha forståelse for de logistikkfaglige utfordringene virksomheter står overfor
 • Ha forståelse for nødvendigheten av en god informasjonsflyt og kjennskap til de viktigste IT-systemene i forskjellige virksomheter
 • Ha kjennskap til trender innen fagområdet logistikk og Supply Chain Management
 • Ha kjennskap til utfordringer, muligheter og trender i forbindelse med globalisering
 • Ha kjennskap til de grunnleggende teoriene og prinsippene for
  • innkjøp i offentlige og private virksomheter
  • produksjonsstyring
  • lager og lagerstyring
  • valg av transportform og distribusjonsnettverk
  • Supply Chain Management

Ferdigheter

 • Kunne anvende teorier og modeller i analyse av logistikkutfordringer i praksis
 • Kunne benytte relevante analyseteknikker innen logistikkfeltet
 • Kunne vurdere alternativer for styring av logistikkprosesser
 • Kunne gjenkjenne utfordringer knyttet til bærekraft, miljø og etikk innen logistikkfeltet
 • Kunne skrive og presentere faglige rapporter
 • Kunne referere ulike kildetyper og skrive litteraturliser i eget arbeid

Generell kompetanse

 • Ha forståelse for nødvendigheten av oversikt og helhetsvurdering av virksomhetenes aktiviteter
 • Kunne forklare logistisk prosesstenking
 • Kunne identifisere og analysere produkt- og informasjonsflyt i virksomheter
 • Ha erfaring fra igangsetting og gjennomføring av logistikkprosjekter

Innhald

Dette er et ettårig påbygningsstudium med et omfang på 60 studiepoeng.

Opptakskravene for utdanningen er høyskoleutdanning med minimum 120 studiepoeng innen teknologiske/økonomiske/IT-fag inkludert grunnleggende kunnskaper i bedriftsøkonomi, statistikk og organisasjonsfag.

Studieretninger

Det er ingen studie- eller fordypningsretninger i dette studiet.

Arbeidsformer

I undervisningssammenheng er det en vekselvirkning mellom forelesninger og oppgaver/caseløsninger. Det legges vekt på at teorien skal anvendes på praktiske problemstillinger.

Gjesteforelesninger og bedriftsbesøk er en del av studiet. I tillegg vil det bli arrangert en studietur i september/oktober hvert år (forutsatt nok deltakere).

Vurderingsformer

Vurderingsformer fremkommer av den enkelte emnebeskrivelse.

Internasjonalisering

Dette er et ettårig tilbud og det legges derfor ikke opp til studentutveksling i løpet av studiet.

Mål

Studiet skal gi en grundig fordypning innen fagområdet logistikk. Studiet tar sikte på å gi studentene kunnskaper om helheten i logistikkjeden samtidig som en skal få innsikt i de ulike funksjonene i logistikkområdet. Det legges vekt på å gi studentene inngående kjennskap til de metoder og teknikker som er aktuelle innen fagområdet.

Organisering

Studiet undervises sammen med fordypningen i logistikk i 3. året på Bachelorutdanningen i økonomi og administrasjon.

Studiet går over to semestre. Studiet omfatter 30 studiepoeng i hvert semester.

I vårsemesteret er det to obligatoriske 7.5 studiepoengsfag og en obligatorisk prosjektoppgave på 15 studiepoeng som skrives i grupper på 2-4 studenter.

Prosjektoppgaven skal i hovedsak skrives for en eller flere bedrifter, slik at studentene løser reelle praktiske problemer innen et eller flere av fagområdene som dekkes av studiet.