To damer i hvite frakker i et laboratorium

Medisinske laboratorieanalysar

Etter- og vidareutdanning

Teknologisk utvikling innan medisinske laboratorieanalysar aukar stadig kravet til kunnskap og ferdigheiter for bioingeniørar. Dette er studien for deg  som ønsker meir innsikt i nyare og avansert teknologi.

Bergen / Digitalt

Dette emne har blitt ein del av master i medisinsk laboratorieteknologi.

Kvifor studere medisinske laboratorieanalysar

Som bioingeniør opplever du stadig auka krav til effektivisering og kvalitetssikring - til dømes eit auka behov for kompetanse innan datahandsaming og dataanalysar.

Hovudmålet med studien er å vidareutvikle din kompetanse og gi deg innsikt i nyare, avansert teknologi og medisinske laboratorieanalysar. Studien har ei forskingsbasert tilnærming der du som student blir utfordra til å vere utforskande, reflekterande, kritisk og evaluerande.

Kva lærer du?

Fullført studie vil bidra til at du forstår fordelar og ulemper ved ulike laboratorieteknologiar og analysar i høve til ulike medisinske problemstillingar. Vidare vil du få erfaring med å arbeide nær eit forskingsmiljø gjennom praktiske øvingar. Du får også opparbeide deg kunnskapar og ferdigheiter for å kunne vidareutvikle deg som ein aktiv og verdifull deltakar i forskingsprosjekt.

Målgruppe

Målgruppa for studien er bioingeniørar som ønskjer å heve sin faglege kompetanse.

Korleis er studien bygd opp?

Studien består av to emne på 10 studiepoeng:

BIO852 Avanserte biomedisinske analysemetoder BIO853 Videreutdanning i hematologi innen laboratoriemedisin

 

Det er kun BIO853 som har oppstart våren 2024.

BIO853 har følgende samlinger våren 2024

  • Fysisk samling 29. og 30. januar. Fra kl 10-16 mandag og 9-14 tirsdag.
  • Digital samling 9.00-12.30 4. mars
  • Digital samling 9.00-12.30 10. april
  • Digital samling 9.00-12.30 30. mai

Andre interessante studietilbod

Studiet gir eit fundament for vidare læring og fagutvikling. Etter godkjenning, kan ein søke om å få emne på masternivå som fagfordjupande del av eit masterprogram.

Sjå også andre interessante vidareutdanningar:

Sjå oversikt over alle våre vidareutdanningar og kurs