Utsnitt av flere hender som arbeider med diverse papir og teknologi.

E-helse

Etter- og vidareutdanning

Innføring av teknologi i helse- og omsorgstjenesten gir deg som er helsepersonell nye oppgaver. Det øker behovet for kompetanse slik at du kan ta kloke valg og informere om bruk av teknologi på nye måter.

Bergen

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  • Bachelorgrad i helse- og sosialfag.
  • Minst 1 års relevant yrkespraksis etter fullført utdanning.

  Søkjarar med anna relevant utdanning kan bli vurdert for opptak.

  Søknadskode

  2846

  Slik søker du

   • Logg inn i SøknadsWeb.
   • Velg opptak "Videreutdanning og halvtårsstudium"
   • Så velger du "Master/videreutdanning i helse- og sosialfag", trykk "Søk"
   • Velg studiet du vil søke på fra lista (se søknadskode over)
   • Trykk på "Legg til" og "Send inn søknad".
   • Last opp dokumentasjon på at du dekker opptakskravet
   • Trykk "Neste" for å gjøre ferdig søknaden.

  Viktig informasjon om søknad, frister og dokumentasjon

   

  Rangering og poeng

  Rangering blir gjort på grunnlag av karakterer, og det blir gitt tilleggspoeng for høyere utdanning og praksis.

  Informasjon om utregning av poeng

  Poenggrense forrige opptak

  Alle kvalifiserte fikk plass.

  Om å søke opptak til HVL

  Hvorfor studere E-helse?

  I de kommende årene vil helse- og omsorgstjenesten møte store utfordringer. Det kommer nye yngre brukergrupper og antall eldre øker. Samtidig reduseres antall personer i yrkesaktiv alder. Dette stiller krav til andre måter å organisere tjenestene på.

  Fremtidens helse- og omsorgsutfordringer vil kreve kompleks og oppdatert kompetanse i skjæringspunktet mellom teknologi og helsefag. Samtidig er det avgjørende at god dialog med aktuelle aktører blir ivaretatt. Det er derfor nødvendig å kjenne både teknologiens potensiale og begrensninger, samt forstå hvordan disse løsningene endrer tjenesten.

  Det er et nasjonalt mål at velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenestetilbudet i helse- og omsorgsektoren.

  Hva lærer du?

  Målet med studiet er å styrke helsepersonells kompetanse innen anskaffelse, implementering bruk og konsekvenser av e-helseløsninger. Studiet skal også stimulere til fagkritiske holdninger når det gjelder utvikling og bruk av teknologiske løsninger i helse- og omsorgstjenesten. Studiet omfatter grunnleggende forståelse for teknologi, inkludert enkle oppgaver innen konfigurering og oppsett av teknologi. Studiet er utviklet og drives i et nært samarbeid mellom ingeniør- og helsemiljøet ved HVL.

  Praktisk informasjon

  Undervisningsform

  Undervisningen foregår hovedsakelig i løpet av tre samlinger pr semester, hver på to dager.To av samlingene pr semester blir heldigitale og en av samlingene blir i Bergen.

  Undervisningsformene veksler mellom forelesninger og studentaktive arbeidsformer, som selvstudier, gruppearbeid, og individuelle og gruppebaserte oppgaver.

  Samlinger

  Studiestart er digital med oppgaver fra 14.august.

  Samlinger for våren 2024 

  Digital samling. Onsdag 10. januar og torsdag 11. januar.

  Digital samling. Onsdag 14. februar og torsdag 15. februar.

  Samling i Bergen. Onsdag 17. april og torsdag 18. april.

  Hjemmeeksamen i gruppe med innlevering 13. mai

  Samlinger for høsten 2024 

  Digital samling. Onsdag 28. august og torsdag 29. august.

  Samling i Bergen. Onsdag 25. september og torsdag 26. september

  Digital samling onsdag 6.november og torsdag 7. november.

  Digital muntlig gruppeeksamen enten onsdag 11. desember eller torsdag 12. desember (må sette av ca 2 timer en av dagene) etter avtale med gruppene.

  Samlinger for våren 2025

  Digital samling. Onsdag 8. januar og torsdag 9. januar.

  Digital samling. Onsdag 5. februar og torsdag 6. februar.

  Samling i Bergen. Onsdag 2. april og torsdag 3. april.

  Pensum

  Du vil motta informasjon om pensum når kurset starter. 

  Eksamensform

  Muntlig eksamen i THO801 E-helse og veldferdsteknologi

  Gruppeoppgave i THO802 Implementering av e-helse

  Hvorfor ta mer utdanning?

  Et arbeidsliv i rask endring, er en viktig årsak til at mange skaffer seg mer faglig tyngde. Her deler vi noen flere fordeler, som etter- og videreutdanning kan gi:

  • Ny oppdatert faglig kunnskap.
  • Praktiske ferdigheter innenfor ditt nåværende fagområde, eller et helt nytt fagfelt.
  • Personlig utvikling.
  • Muligheter for nettverksbygging.
  • Et forhandlingskort i fremtidige lønnsforhandlinger.
  • Muligheter for opprykk i stillingskategori.
  • Muligheter for mer ansvar eller nye oppgaver på jobb.

  Andre interessante studietilbud

  Se oversikt over alle våre videreutdanninger og kurs