Sykepleier/lege sitter på kontor med pasient som sitter med ryggen til.

Klinisk rettsmedisin for sykepleiere

Etter- og vidareutdanning

Hvordan kan du som sykepleier ivareta pasienter som er utsatt for seksuelle overgrep og vold? Med videreutdanning i klinisk rettsmedisin vil du få avansert kunnskap i hvordan du behandler pasienter som er påført vold og overgrep, og samtidig lære hvordan du sikrer spor og riktig dokumentasjon til bruk i rettsvesenet.

Bergen

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  • Bachelorgrad i sykepleie og norsk autorisasjon som sykepleier.
  • Minst 2 års yrkespraksis som sykepleier etter autorisasjon.

  Søknadskode

  3066 (master), 2732 (videreutdanning)

  Studiet har vanligvis opptak i oddetallsår.

  Slik søker du

   • Logg inn i SøknadsWeb.
   • Velg opptak "Videreutdanning og halvtårsstudium"
   • Så velger du "Master/videreutdanning i helse- og sosialfag", trykk "Søk"
   • Velg studiet du vil søke på fra lista (se søknadskode over)
   • Trykk på "Legg til" og "Send inn søknad".
   • Last opp dokumentasjon på at du dekker opptakskravet
   • Trykk "Neste" for å gjøre ferdig søknaden.

  Viktig informasjon om søknad, frister og dokumentasjon

   

  Rangering og poeng

  Rangering blir gjort på grunnlag av karakterer, og det blir gitt tilleggspoeng for høyere utdanning og praksis.

  Informasjon om utregning av poeng

  Poenggrense forrige opptak

  Alle kvalifiserte fikk plass

  Opptakskrav

  • Bachelorgrad i sykepleie og norsk autorisasjon som sykepleier.
  • Minst 2 års yrkespraksis som sykepleier etter autorisasjon.

  Søknadskode: 3066, 2732

  Opptaksfrekvens:
  Studiet har vanligvis opptak i oddetallsår.

  Poenggrense ved forrige opptak

  Om å søke opptak til HVL

  Hvorfor studere klinisk rettsmedisin? 

  Formålet med utdanningen er å gi personer som er utsatt for seksuelle overgrep og ulike typer vold et helhetlig hjelpetilbud.

  Tidlig rettsmedisinsk sporsikring og skadedokumentasjon av god kvalitet i overgrepsmottak, legevakt og akuttmottak er viktig hvis dette skal kunne benyttes av politiet og rettsvesenet i etterkant. 

  Hva lærer du ved å studere klinisk rettsmedisin for sykepleiere? 

  Etter å ha gjennomført videreutdanningen vil du ha konkret kunnskap om:

  • Rettsmedisinske undersøkelser, sporsikring og dokumentasjon ved overgrep og vold
  • Ivaretakelse av pasientens psykososiale, medisinske og klinisk rettsmedisinske behov og rettigheter
  • Relevant lovverk
  • Rollen som sakkyndig versus behandler
  • Eget profesjonelt ansvarsområde og tverrprofesjonelt samarbeid
  • Forebygging og risikofaktorer 
  • Fagtradisjon innen rettsmedisinsk sykepleie i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv
  • Helseledelse, pasientsikkerhetsarbeid, kvalitetsforbedring og helsetjenesteutvikling
  • Undervisning og fagutvikling 

  Fleksibel utdanning

  Klinisk rettsmedisin for sykepleiere inngår i et fleksibelt studietilbud:

  Målgruppe  

  Sykepleiere med norsk autorisasjon som har minst to års yrkeserfaring etter autorisasjonen. 

  Praktisk informasjon

  Undervisningsform - fleksibel organisering

  Studiet inneholder fire emner over fire semestre: 

  • Helsepedagogikk, helsetjenesteutvikling og innovasjon (15 studiepoeng) 
  • Rettsmedisin- generell del (15 studiepoeng) 
  • Pasientsikkerhet, kvalitetsforbedring og kunnskapsbasert praksis (15 studiepoeng) 
  • Klinisk fagledelse og fordyping i klinisk sykepleie innen rettsmedisin (15 studiepoeng) 

  Studiet er samlingsbasert i Bergen. To samlinger hvert semester, med unntak av 2. semester der det er tre samlinger. Arbeidsomfang tilsvarer 27 timer pr. studiepoeng. Ved at studiet er organisert som deltidsstudium, får du mulighet til å bidra med praksisnær erfaring i utdanningen og innlemme ny kunnskap i egen arbeidspraksis. 

  Samlinger

  Anbefalt forkunnskap

  Det anbefales at du har tatt Akuttforskriftens Nettkurs i vold og overgrep for ansatte i legevakt (NKLKM NORCE)  

  Pensum

  Du vil motta informasjon om pensum når kurset starter. 

  Studieavgift og betaling

  Studieavgiften er 15.000 kr. per semester, i tillegg til semesteravgift.

  I studieavgiften inngår:

  • Undervisning på samlingar
  • Tilgang til elektroniske læremiddel på internett
  • Tilbakemelding og oppfølging av oppgåver og øvingar til den enkelte student 
  • Sensur av eksamen og karakterutskrift

  Studier med krav om studieavgift i tillegg til semesteravgift har noen ekstra krav og vilkår knyttet til seg. Les mer om betalingsvilkårene her. 

   

  Hvorfor ta mer utdanning?

  Et arbeidsliv i rask endring, er en viktig årsak til at mange skaffer seg mer faglig tyngde. Her deler vi noen flere fordeler, som etter- og videreutdanning kan gi:

  • Ny oppdatert faglig kunnskap.
  • Praktiske ferdigheter innenfor ditt nåværende fagområde, eller et helt nytt fagfelt.
  • Personlig utvikling.
  • Muligheter for nettverksbygging.
  • Et forhandlingskort i fremtidige lønnsforhandlinger.
  • Muligheter for opprykk i stillingskategori.
  • Muligheter for mer ansvar eller nye oppgaver på jobb.

  Vil du studere mer?

  Se oversikt over alle våre videreutdanninger og kurs