Rettsmedisinsk sporsikring og skadedokumentasjon

Spesialisering i klinisk rettsmedisin

Vidareutdanning på masternivå

Hvordan kan du som er sykepleier, vernepleier eller lege ivareta pasienter som er utsatt for seksuelle overgrep og vold? Med spesialisering i klinisk rettsmedisin vil du få kunnskap i hvordan du behandler pasienter som er påført vold og overgrep, og samtidig lære hvordan du sikrer spor og riktig dokumentasjon til bruk i rettsvesenet.

Bergen

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  Norsk autorisert helsepersonell innen sykepleie, vernepleie eller medisin og allerede har en master eller videreutdanning på 60 stp. og minimum 2 års relevant praksiserfaring etter autorisasjon.

  Om å søke opptak til HVL

  Hvorfor ta spesialisering i klinisk rettsmedisin?

  Formålet med studiet er å utdanne helsepersonell innenfor sykepleie, vernepleie og leger, slik at de kan gi personer som er usatt for seksuelle overgrep og ulike typer vold et helhetlig akutt medisinsk og rettsmedisinsk hjelpetilbud i tillegg til et psykososialt tilbud.

  Tidlig rettsmedisinsk sporsikring og skadedokumentasjon av god kvalitet i overgrepsmottak, legevakt og akuttmottak er viktig hvis dette skal kunne benyttes av politiet og rettsvesenet i etterkant. 

  Hva lærer du?

  Etter å ha gjennomført videreutdanningen på 30 studiepoeng vil du ha konkret kunnskap om:

  • rettsmedisinske undersøkelser, sporsikring og dokumentasjon ved seksuelle overgrep, vold i nære relasjoner og tilfeldig/ ikke familiær vold
  • ivaretakelse av pasientens psykososiale, medisinske og klinisk rettsmedisinske behov og rettigheter
  • relevant lovverk
  • rollen som sakkyndig versus behandler
  • eget profesjonelt ansvarsområde og tverrprofesjonelt samarbeid
  • forebygging og risikofaktorer
  • fagtradisjon innen rettsmedisinsk sykepleie i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv

  Målgruppe

  Dette er faget for deg som er helsepersonell innen sykepleie, vernepleie eller medisin og allerede har en master eller videreutdanning på 60 studiepoeng og minimum 2 års relevant praksiserfaring etter autorisasjon.

  Praktisk informasjon

  Undervisningsform - fleksibel organisering

  Utdanningen består av to emner som inngår i videreutdanning og master innen klinisk rettsmedisin. Emnene blir foreløpig tilbudt når de tilbys i de andre utdanningene.
   
  Utdanninger er på deltid og er samlingsbasert i Bergen.
   
  Oppstart første emne Rettsmedisin - generell del (15 stp.) vår 2024. Tre fysiske samlinger i Bergen.
   
  Klinisk fagledelse og fordypning i klinisk sykepleie innen rettsmedisin (15 stp).  To fysiske samlinger i Bergen.

   

   

  Samlinger

  Samlinger våren 2024:
  Uke 3, 12 og 24
   
  Samlinger våren 2025:
  Uke 3 og 24

  Anbefalt forkunnskap

  Det anbefales at du har tatt Akuttforskriftens Nettkurs i vold og overgrep for ansatte i legevakt (NKLKM NORCE)  

  Pensum

  Du vil motta informasjon om pensum når kurset starter. 

  Betalingsinformasjon

  Studier med krav om studieavgift i tillegg til semesteravgift har noen ekstra krav og vilkår knyttet til seg. Les mer om betalingsvilkårene her. 

  Spesialisering i klinisk rettsmedisin inngår i et fleksibelt studieløp:

  • Du kan ta master 120 studiepoeng
  • Du kan ta videreutdanning på 60 studiepoeng
  • Du kan ta denne videreutdanningen på  30 studiepoeng
  • Du kan ta påbygg til master etter at har fullført 60 studiepoeng
  • Du kan også søke om innpass i annen master dersom du har fullført 30 studiepoeng

  Hvorfor ta mer utdanning?

  Et arbeidsliv i rask endring, er en viktig årsak til at mange skaffer seg mer faglig tyngde. Her deler vi noen flere fordeler, som etter- og videreutdanning kan gi:

  • Ny oppdatert faglig kunnskap.
  • Praktiske ferdigheter innenfor ditt nåværende fagområde, eller et helt nytt fagfelt.
  • Personlig utvikling.
  • Muligheter for nettverksbygging.
  • Et forhandlingskort i fremtidige lønnsforhandlinger.
  • Muligheter for opprykk i stillingskategori.
  • Muligheter for mer ansvar eller nye oppgaver på jobb.

  Andre interessante studietilbud

  Se oversikt over alle våre videreutdanninger og kurs