Hopp til innhald

Studieplan - Å undervise vaksne innvandrarar i norsk

Hausten 2017

Voksne minoritetsspråklige som kommer til Norge, er en sammensatt gruppe. En del har liten skolegang og begrensede lese- og skriveerfaringer fra hjemlandet, mens mange har langvarig skolegang og utstrakte lese- og skriveerfaringer fra før. Studiet Å undervise voksne innvandrere i norsk retter seg mot lærere som underviser minoritetsspråklige deltakere i norskopplæring i Norge. Dette studiet tar sikte på styrke lærernes faglige, fagdidaktiske og pedagogiske kompetanse overfor denne målgruppen. Studiet skal gi lærere økt innsikt i voksenpedagogiske problemstillinger, økt kompetanse i å utvikle elevenes norskferdigheter, styrket evne til å legge til rette for god lese- og skriveutvikling og ferdigheter i å støtte kunnskapstilegnelse på andrespråket.

 

Å undervise voksne innvandrere i norsk 1 (15 stp, høstsemesteret 2017)) er konsentrert om norskopplæring for deltakere med liten litterasitetsbakgrunn, mens Å undervise voksne innvandrere i norsk 2 (15 stp., vårsemesteret 2018) vil ha hovedfokus på opplæring for deltakere med gode skolefortutsetninger. Å undervise voksne innvandrere i norsk 2 bygger på og forutsetter Å undervise voksne innvandrere i norsk 1.

 

Studiet er samlings- og nettbasert. Det vil i løpet av studieåret være seks samlinger, tre høsten 2017 og tre våren 2018. Emne 1 blir avsluttet med skriftlig skoleeksamen i slutten av høstsemesteret, emne 2 blir avsluttet med skriftlig hjemmeeksamen (10 dager) i slutten av vårsemesteret.